Předčasný odchod do důchodu ženy

Otázka:

Dobrý den, mám dotaz. Jsem poživatelkou částečného invalidního důchodu a vdovského důchodu. Chtěla bych odejít do důchodu předčasného v roce 2016. Šlo by odejit už třeba od 1. 1. 2015 s tím, že bych si ten zbytek sama doplatila a už nemusela pracovat? Jak by se to dalo řešit?

Odpověď:

Předčasný odchod do důchodu ženy

Svůj důchodový věk i data, kdy je možné, případně vhodné, odejít do předčasného starobního důchodu si můžete spočítat na naší kalkulačce důchodového věku. Zda byste mohla do důchodu odejít k už k 1. 1. 2015 nevím, neboť jste nenapsala potřebné údaje, aby bylo možné určit váš důchodový věk a od něj odvodit možnost odchodu do předčasného důchodu.

Doplacení pojištění dopředu, abyste mohla do předčasného důchodu odejít dříve, než stanovuje zákon, není možné. U žen není v současné době možné odejít do předčasného důchodu dříve, než o tři roky před dosažením důchodového věku – zákon o důchodovém pojištění je v tomto jednoznačný, a aby vám mohl být předčasný starobní důchod přiznán, musíte splnit podmínku potřebné doby pojištění a dosáhnout věku stanoveného zákonem (nejdříve tři roky před dosažením důchodového věku).

Řešení vám zákon o důchodovém pojištění nedává žádné, musíte vydržet do věku, který vám odchod do předčasného důchodu umožní. Pokud jste již věku, který vám umožňuje do předčasného důchodu odejít, dosáhla (opět narážíme na to, že neznám váš důchodový věk), můžete sice do předčasného důchodu odejít, opět si však pojištění „do budoucna“ předplatit a tím pádem mít v roce 2015 krácení roku 2016, nemůžete.

K tomuto tématu vám doporučuji přečíst článek o předčasném důchodu a článek o možnostech doplacení pojištění.