Mají se hornické důchody počítat standardním způsobem?

Otázka:

Jsem ročník 1968, mám 7200 odfáraných směn a v 53letech jsem ukončil pracovní poměr s okd v rámci nyní probíhajícího útlumu. Počítal jsem, že půjdu do předčasného důchodu v 55. Nyní paní ministryně Maláčová předložila vládě návrh reformy a mimo jiné se týká hornických důchodů, které se podle této novely mají počítat standardním způsobem. Mě by se změna v případě schválení návrhu měla týkat a tak se ptám jestli budou předčasné hornické důchody kráceny. Nyní nejsou. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mají se hornické důchody počítat standardním způsobem?

Návrh změny zákona o důchodovém pojištění, který má projednat vláda, neobsahuje změny, které by zapříčily zrušení způsobu výpočtu důchodu u horníků, o kterém si zmiňujete. § 37c odstavec 2 tohoto návrhu zní:

Výše starobního důchodu pojištěnce, jehož důchodový věk je stanoven podle odstavce 1, nesmí být nižší než výše starobního důchodu, která by byla stanovena podle předpisů účinných dne 31. prosince 2022 a která by byla zvýšena podle předpisů o zvýšení důchodů od ledna 2023 a podle předpisů o zvýšení solidární části a zásluhové části starobního důchodu, které nabyly účinnosti v období od 1. ledna 2024 do dne, od něhož se přiznává tento důchod. Výše starobního důchodu se přitom po zvýšení podle předpisů o zvýšení důchodů od ledna 2023 upraví tak, že solidární část starobního důchodu se stanoví ve výši platné pro rok 2023 a zásluhová část starobního důchodu se stanoví ve výši rozdílu mezi výší starobního důchodu stanovenou po zvýšení podle předpisů o zvýšení důchodů od ledna 2023 a této solidární části starobního důchodu.

Stávající výpočet je tedy zachován a se navazuje na něj výpočtem zvýšení důchodu, který nově zavádí tento návrh. K žádné změně v základním principu výpočtu by tedy nedošlo.

Navíc není tak zcela pravda, že by se hornické důchody nyní nekrátily. Při splnění podmínek vychází starobní (i předčasný) v určité částce, pod kterou důchod neklesne, ale pokud je běžný výpočet po pokrácení vyšší (což se může stát poměrně lehce), tak je zcela běžně pokrácen.

Na závěr bych pouze uvedl, že tato právní úprava stejně nebude s vysokou mírou pravděpodobnosti nyní schválena.