Předčasné hornické důchody

Otázka:

Dobrý den, pracoval jsem jako horník v I. kategorii a má nárok na starobní důchod od 55 let. Můžu však odejít do předčasného důchodu a pokud ano, tak kdy? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Předčasné hornické důchody

Ano, zákon o důchodovém pojištění umožňuje odejít do předčasného starobního důchodu i osobám pracujícím v kategorii, které mají nárok na sníženou věkovou hranici – např. právě horníkům. V případě, že svého důchodového věku dosáhnete v 55 letech, můžete do předčasného důchodu odejít nejdříve před dosažením tohoto věku. Krácení předčasného důchodu je v tomto případě totožné, tj.:

a) o 0,9 % výpočtového základu za každých 90 dní v období prvních 360 kalendářních dnů,

b) o 1,2 % výpočtového základu za každých 90 dní v období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,

c) o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dní v období od 721. kalendářního dne.

Další podrobnosti k tématu naleznete v článku o “hornických důchodech” a v článku o předčasném důchodu.