Má vliv na výpočet důchodu, zda jsem či nejsem při péči o rodiče v evidenci ÚP?

Otázka:

Dobrý den, při podání žádosti o přiznání starobního důchodu a jeho výpočtu si lze některé z chybějících dob pojištění doplatit ? Je mi 58 let, nepracuji, jsem v evidenci ÚP, v současné době již bez nároku na podporu v nezaměstnanosti a pomáhám s péčí a zajištěním soběstačnosti rodiči. Poživateli příspěvku na péči v II.stupni závislosti. Má vliv na propočet mého důchodu za toto období, zda jsem či nejsem při péči o rodiče v evidenci ÚP? Jak se mi tato doba bude počítat do důchodu? Za období péči si mám dobu pojištění doplatit ? Můžou mě z evidence ÚP vyřadit z důvodu péče o rodiče? Děkuji za zodpovězení a Vaši práci.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Má vliv na výpočet důchodu, zda jsem či nejsem při péči o rodiče v evidenci ÚP?

Za jakých podmínek a jakým způsobem se hodnotí doba péče při výpočtu důchodu, vysvětluji v tomto článku. Pojištěná jste z důvodu péče, takže je zbytečné být v evidenci úřadu práce. Když se odhlásíte, žádný vliv na výpočet důchodu to mít nebude. Stejně tak je zbytečné platit si sama dobrovolné důchodové pojištění.