Má starobní důchodce nárok na odstupné?

Otázka:

Dobrý den, pracuji v hornictví, a jelikož jsem v tomto oboru odpracoval nepřetržitě 40 let, vznikl mi v září tohoto roku nárok na odchod do starobního důchodu (v září dovrším 59 let věku). Dohodl jsem se však se svým zaměstnavatelem, že si pracovní poměr prodloužím do konce roku 2015.
Na to byla sepsána i písemná dohoda. Nyní však došlo k tomu, že celý úsek kde pracuji, se reorganizuje a všechna místa, ať dělnická či technická se ruší a lidé se budou propouštět-jako první ti, kterým vznikl nárok na řádný důchod. To vše chápu, byť mi to samozřejmě zkomplikovalo situaci, ale můj dotaz zní: mám nárok na odstupné, které činí 6násobek platu (je to zakotveno v naší kol. smlouvě)? Zaráží mne totiž pasáž v Zákoníku práce, kde se hovoří o tom, že zaměstnanec, kterému vznikl v době výpovědi zaměstnavatelem nárok na důchod, NEMÁ na odstupné nárok. Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Má starobní důchodce nárok na odstupné?

Ustanovení, o kterém píšete, jsem v zákoníku práce nikde nenašel – pokud mi pošlete číslo paragrafu, situaci ještě prověřím. Obecně platí, že přiznání starobního důchodu není důvodem pro výpověď ze strany zaměstnavatele. Na odstupné tedy máte nárok jako každý jiný zaměstnanec.