Jak to bude v mezidobí od přiznání ID do konce školního roku?

Otázka:

Dobrý den, jsem od září na nemocenské, teď pojedu do lázní a potom zažádám o invalidní důchod. Pokud mi bude přiznaný, jak to bude s mým zaměstnáním? Pracuji ve školství a pokud se tam vrátím do konce šk. roku, budou mít asi problém, kam se mnou. Chtěla bych tam zůstat, ale jako asistentka nebo na poloviční úvazek. Jak to bude v mezidobí od přiznání ID do konce šk. roku? Zaměstnavatel se ke mně chová slušně, tak bych nechtěla dělat problémy.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak to bude v mezidobí od přiznání ID do konce školního roku?

Přiznání invalidního důchodu není důvodem k ukončení současného zaměstnání, ani k jiným změnám v pracovní smlouvě. Jak se se současným zaměstnavatelem domluvíte, tak to bude. Jde o dohodu pouze mezi vámi a zaměstnavatelem.

Pokud byste byla uznána invalidní, dojde k ukončení dočasné pracovní neschopnosti 30. dnem ode dne jednání na lékařské posudkové službě. Poté se i s ohledem na výše jmenované musíte vrátit do zaměstnání. Opět platí, že co si se zaměstnavatelem dohodnete (samozřejmě v mezích zákoníku práce) – můžete mít např. neplacené volno nebo se můžete domluvit na skončení pracovního poměru a poté uzavřít novou smlouvu.