Má žena manžela, který pobíral starobní důchod z ČR i ze SR, nárok na vdovský důchod z ČR i SR?

Otázka:

Má vdova – důchodkyně, žena manžela, který pobíral starobní důchod z ČR i ze SR nárok na vdovský důchod z ČR i SR?.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Má žena manžela, který pobíral starobní důchod z ČR i ze SR, nárok na vdovský důchod z ČR i SR?

Ano, pokud zemřelý pobírat starobní důchod z Česka i ze Slovenska, může vdova požádat o přiznání vdovského důchodu z obou těchto zemí. Obojí je možné vyřídit na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.