Má nárok na vdovský důchod manželka, která přiměla nemocného manžela ke sňatku?

Otázka:

má nárok na obnovu vdovského důchodu žena 70 let, která přiměla muže s Alheimerovou chorobou ke sňatku, starala se o něho asi 3/4 roků,pak zemřel v 74létech ( v březnu 2016).Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Má nárok na vdovský důchod manželka, která přiměla nemocného manžela ke sňatku?

Tato žena nebude nikdy žádat o „obnovu“ vdovského důchod, neboť ten jí bude vzhledem k jejímu věku hned od úmrtí přiznán trvale. Délka manželství ani důvod uzavření sňatku se při řízení o přiznání vdovského důchodu nezkoumají.