Má na přiznání podpory v nezaměstnanosti vliv skutečnost, že pobírám předdůchod a mám přiznaný předčasný důchod bez výplaty?

Otázka:

Má na přiznání podpory v nezaměstnanosti vliv skutečnost, že pobírám předdůchod a mám přiznaný předčasný důchod avšak odloženou výplatu (byl jsme zaměstnán)? Započítává se tato doba pobírání podpory v nezaměstnanosti do vyloučené doby ?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Má na přiznání podpory v nezaměstnanosti vliv skutečnost, že pobírám předdůchod a mám přiznaný předčasný důchod bez výplaty?

Pokud máte, nebo budete mít přiznán předčasný důchod bez výplaty, tj. s datem přiznání v roce 2022, skončilo vám rozhodné období rokem 2021. Vyměřovací základy a vyloučené doby se vám tedy budou hodnotit naposledy za rok 2021.

Podporu nijak přiznání předčasného důchodu bez výplaty neovlivní, ale takováto konstrukce, kterou jste zvolil, má smysl pouze v případě, že by byla podpora v nezaměstnanosti vyšší než předčasný důchod, který byste mohl pobírat. V opačném případě je takový postup nonsens a určitě tak nepostupujte.