Mám přiznaný invalidní důchod prvního stupně a nárok na starobní důchod 3. 4. 2021

Otázka:

Dobrý den, mám přiznaný invalidní důchod prvního stupně a nárok na starobní důchod 3.4.2021.Momentálně čerpám podporu na úřadu práce do 6.5.2021. V případě, že požádám o přiznání důchodu k 31.12.2020 s výplatou od 4.4.2021 mohu pobírat podporu i invalidní důchod do 3.4.2021. Děkuji Vám za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mám přiznaný invalidní důchod prvního stupně a nárok na starobní důchod 3. 4. 2021

Ano, invalidní důchod vám bude náležet a stejně tak i podpora. V zákoně o zaměstnanosti se píše o tom, že podpora v nezaměstnanosti nenáleží, pokud je starobní důchod poskytován, což v tomto případě nebude – § 44 odst. 1 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb.

Uvedeným postupem ale nedojde k odmazání krácení, ani k získání další doby pojištění – musel byste být zaměstnaný (pojištěný). Krácení i získaná doba pojištění zůstanou stejné, jako byly k 31. 12. 2020. Navíc pokud důchodového věku dosáhnete 3. 4. 2021, tak asi nemá význam si žádat o uvolnění výplaty k 4. 4. 2020. To by větší smysl mělo požádat o uvolnění výplaty po ukončení podpory v nezaměstnanosti v případě, že je součet invalidního důchodu a podpory vyšší než starobní důchod.