Pracovala jsem jeden měsíc. Mohu si uplatnit celou slevu na dani pro invalidního důchodce?

Otázka:

pobírám invalidní důchod po celý rok 2015 I.a II. stupeň, ale pracovala jsem jen prosinec 2015 mohu uplatnit slevu na invaliditu za rok 2015 v plné výši 2520 Kč

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pracovala jsem jeden měsíc. Mohu si uplatnit celou slevu na dani pro invalidního důchodce?

Pokud jste pobírala invalidní důchod po celý rok, můžete uplatnit slevu na invaliditu za celý rok. Není rozhodující, jak dlouho pracujete, ale jak dlouho (na začátku kolika měsíců) jste pobíral důchod.

Vzhledem k tomu, že sleva na poplatníka činí 24.840 Kč a vy jste pracovala pouze jeden měsíc, je velmi nepravděpodobné, že by mělo uplatnění slevy na invaliditu nějaký vliv na vypočtenou daňovou povinnost. Vrácení všech daní vám zajistí už sleva na poplatníka.