Lze zvýšit předčasný důchod zaměstnáním?

Otázka:

Při předčasném odchodu do důchodu k 23. 11. 2008 mi scházelo do dosažení důchodového věku 1079 dní. Je možné toto období nyní odpracovat a změnit krácení vyměřovacího základu pro nárok na důchod?

Odpověď:

Lze zvýšit předčasný důchod zaměstnáním?

“Odmazat” si krácení předčasného starobního důchodu výdělečnou činností bylo možné pouze zastavením výplaty předčasného důchodu a výdělečnou činností (např. zaměstnáním) v době před dosažením důchodového věku. V současné době si již krácení snížit nemůžete. Je však možné požádat si o zastavení výplaty důchodu a výdělečnou činností dosáhnout jeho navýšení. Za každých 90 dní takové činnosti byste si starobní důchod zvýšil o 1,5 % výpočtového základu (výši výpočtového základu naleznete na rozhodnutí o přiznání předčasného důchodu). Upozorňuji, že návratnost takového postupu (vzdání se výplaty důchod, kvůli získání vyššího důchodu do budoucna) bude poměrně dlouhá, tj. 12 až 15 let – jedná se o běžnou práci nad nárok.