Pokud budu během předčasného důchodu vykonávat výdělečnou, úměrně se sníží i krácení důchodu?

Otázka:

Citace z vašeho článku:
„zastavení výplaty předčasného důchodu a zvýšit ho další výdělečnou činností.“
Chápu prosím správně, že pokud během předčasného důchodu budu vykonávat výdělečnou činnost v rozsahu, kdy mi bude starobní důchod pozastaven, úměrně se sníží i krácení důchodu?
Modelový příklad (se zjednodušením):
– 1080 dní v předčasném důchodu, krácení „po staru“ 14,4%
– prvních 360 pobírám předčasný starobní důchod
– dalších 360 dní důchod pozastaven pro nadměrný příjem (účast na pojištění)
– výdělek poklesne pod „nadměrnou hranici“, obnovení pobírání předčasného důchodu
po obnovení pobírání důchod zůstává stejný, krácený o 14,4%, nebo se krácení sníží na 8,4% ?
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pokud budu během předčasného důchodu vykonávat výdělečnou, úměrně se sníží i krácení důchodu?

Pokud máte přiznán předčasný důchod a v době do dosažení důchodového věku vykonáváte výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, nemáte nárok na výplatu předčasného důchodu (§ 37 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.). Za tuto dobu výdělečné činnosti si po jejím skončení můžete požádat o úpravu důchodu a uvolnění jeho výplaty (§ 36 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.). Důchod bude pak upraven tak, že se odmaže krácení předčasného důchodu a je zhodnocena další doba pojištění. Ve vašem případě by došlo ke snížení krácení z 14,4 % na 8,4 % a byl by zhodnocen další celý rok doby pojištění (velmi pravděpodobně)