Lze podat námitku proti stanovení pravidelného dne výplaty důchodu v měsíci?

Otázka:

Lze podat námitku proti stanovení pravidelného dne výplaty důchodu v měsíci, který mi určila ČSSZ Praha v oznámení připojeném k rozhodnutí o přiznání starobního důchodu na jiný den v měsíci? Stanoven mi byl 24. den v měsíci. Požadoval bych výplatu důchodu změnit v intervalu od 2. dne do 12. dne v měsíci, kvůli platbám, které mám povinnost uhradit do 15. dne v měsíci.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Lze podat námitku proti stanovení pravidelného dne výplaty důchodu v měsíci?

Ne, proti určenému datu splatnosti důchodu nemůžete podávat námitky. Námitky lze podávat proti rozhodnutí ČSSZ a oznámení o výplatě důchodu, ve kterém je uvedeno datum splatnosti důchodu, není součástí rozhodnutí o přiznání důchodu.

Splatnost důchodu určuje plátce důchodu, tj. ČSSZ – § 116 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb. Nicméně žadatelům o důchod vychází s požadavkem na určité datum vstříc. Pokud jste určité datum splatnosti požadoval, mohl jste o něj požádat při sepisování žádosti o důchod. Změnu data splatnosti však ČSSZ prování pouze v situacích popsaných zde.