Je lepší podat proti rozhodnutí ČSSZ námitku nebo se odvolat?

Otázka:

Dobrý den, posudkový lékař mi odebral ČID 1. stupně. Nyní čekám na rozhodnutí z Prahy. Chci se odvolat, ale prý je lepší podat námitku. Jak má prosím postupovat? A bude to řešit stejný posudkový lékař? Za čtrnáct dní jdu na nové vyšetření k neurochirurgovi, mám nové lékařské zprávy k tomu odvolání přiložit? Děkuji Vám za Váš čas a za odpověď.

Odpověď:

Je lepší podat proti rozhodnutí ČSSZ námitku nebo se odvolat?

Proti rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení (např. ČSSZ) ve věci dávek důchodového pojištění se nepodává odvolání, ale uplatňují se námitky. V zásadě je ale jedno, jak svoje podání nazvete (odvolání x námitka), ČSSZ na něj bude nahlížet naprosto stejně. Všechny důležité informace k námitkám, naleznete v tomto článku. Hodnotit váš zdravotní stav v námitkovém řízení nemůže stejný lékař, který vás posuzoval v prvoinstančním řízení. Bude se tedy jednat o jiného lékaře. Pokud budete mít nové lékařské zprávy, můžete je k námitce doložit.

Zákonná úprava
§ 88 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení:

Proti rozhodnutí orgánů sociálního zabezpečení uvedených v § 3 odst. 3 písm. b) a d) až f) ve věcech důchodového pojištění lze jako řádný opravný prostředek podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení.