Není u mě výjimka v započítání roků v evidenci vedení na úřadu práce?

Otázka:

Když jsem byl v evidenci na úřadu práce před dosažením věku 55 let a ty tři roky jsem tam absolvoval ještě před vyhlášením změny, že se budou dva roky počítat až od 55 roků, není u mne vyjímka v započítání roků v evidenci vedení na úřadu práce do starobního důchodu. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Není u mě výjimka v započítání roků v evidenci vedení na úřadu práce?

V zákonné úpravě není nikde uvedeno přechodné ustanovení, které by jinak posuzovalo dobu před změnou způsobu hodnocení doby evidence na úřadu práce (hodnocení tří let bez podpory). Evidence na úřadu práce se v období po roce 1995 hodnotí stejně až do současnosti.