Kolik musím doplatit, aby vznikl nárok na invalidní důchod (studium a poté úřad práce)?

Otázka:

Dobrý den, byla mi zamítnuta žádost o invalidní důchod 3. stupně z důvodu nesplnění potřebné doby pojištění. Obrátila jsem se tedy na OSSZ s prosbou o doplacení. Paní mi však moc neřekla, prý že zavolá. Chtěla jsem se tedy zeptat, jak bude počítána tato doba, když mi byla invalidita přiznána k 11. 2. 2015 a dosud mi nevznikl nárok na důchod. Datum mého narození je 1. 1. 1986.
Doby pojištění v rozhodném období
11. 2. 2005 – 31. 8. 2008 – studium
10. 9. 2008 – současnost – úřad práce
Zjistila jsem, že doba evidence ÚP se počítá max. jeden rok a tato doba se krátí na 80 % (tím se přijde o spoustu dní)
Také mi není jasné, jak je to s rozhodným obdobím, paní mi řekla, že se to počítá od doby doplacení. Bude tedy nové rozhodné období? Dobu pojištění bych chtěla doplatit co nejdříve. Lze z toho vypočítat, kolik měsíců mi chybí? Děkuji moc za odpověď.

Odpověď:

Kolik musím doplatit, aby vznikl nárok na invalidní důchod (studium a poté úřad práce)?

Vzhledem k tomu, že už vám bylo 28 let, musíte skutečně získat 5 let pojištění z posledních 10 let před vznikem invalidity.

Pro nárok na invalidní důchod se doba prvních 6 let studia po 18. roce věku i doba evidence úřadu práce (bez podpory ve vašem věku v rozsahu jednoho roku) hodnotí plně, tj. na 100 %.

V rozhodném období musíte získat 1825 dní doby pojištění (5×365 dní). Pro nárok vám bylo hodnoceno 1298 dní studia (11. 2. 2005 až 31. 8. 2008) a 365 dní evidence na úřadu práce. Celkem jste získala 1663 dní doby pojištění, tj. 4 roky a 203 dní – tato informace je jistě uvedena i na zamítavém rozhodnutí ČSSZ. Chybí vám tedy 162 dní. Aby vám vznikl nárok na invalidní důchod, budete muset doplatit 6 měsíců (okolo 180 dní podle toho, které měsíce na OSSZ vyberou pro doplacení). Za každý měsíc se v letošním roce platí 1.863 Kč – více v článku o dobrovolném důchodovém pojištění.

Vzhledem k tomu, že jste byla k 11. 2. 2015 uznána invalidní ve třetím stupni invalidity a předpokládám, že podle posudku “nejste schopna výdělečné činnosti ani za zcela mimořádných podmínek”, měli by vás k tomuto datu z evidence úřadu práce vyřadit (doporučuji se informovat na úřadu práce). Problém je totiž v tom, že v případě úřadu práce se hodnotí vždy poslední rok evidence – pokud byste tedy pojištění doplatila např. 15. 4. 2015 a zůstalo by stejné rozhodné období 11. 2. 2005 až 10. 2. 2015, nehodnotil by se vám při výpočtu celý rok, ale pouze doba od 15. 4. 2014 do 10. 2. 2015 a zbytek by spadal již mimo rozhodné období. Posunutí rozhodného období, o kterém mluvila pracovnice na OSSZ v tomto případě nic neřeší, protože (opět vezměme situaci, že doplácíte 15. 4. 2015) pokud bude rozhodné období od 15. 4. 2005 do 14. 4. 2015, zajistíte si sice zhodnocení celých 365 dní evidence na úřadu práce, ale ztratíte část studia na začátku.

Pokud byste skutečně do doplacení zůstala v evidenci úřadu práce, znamenalo by to z výše uvedeného důvodu nutnost doplacení o cca dvou měsíců více. Jak jsem psal výše, doporučuji se informovat na vašem úřadu práce – ty totiž v těchto postupech nejsou jednotné.