Výpočet doby pojištění: studium, úřady práce, dobrovolné důchodové pojištění

Otázka:

Dobrý den, prosím o informativní přepočet průběhu důch. pojištění a jak dlouho bych si měla platit dobrovolné důch. pojištění, než budu mít nárok na důchod. Rok narození: 12.04.1960, bezdětná.
Rok 1975-76 kursy těsnopisu a psaní strojem + jazyková škola.
1.9.1977-30.06.1981 studium s maturitou.
1.5.1982-30.06.1982 zaměstnání.
1.9.1982-2.03.1983 studium VŠ.
1.4.1983-15.05.1992 zaměstnání.
11.06.1992-31.07.1997 zaměstnání.
3.11.1997-31.07.2000 pojištění.
3.1.2001-31.12.2001 úřad práce.
19.11.2001-31.12.2001 ND-doba péče.
1.01.2002-31.01.2002 úřad práce.
1.1.2002-3.12.2003 ND-doba péče.
1.1.2005-7.6.2009 ND-doba péče.
1.07.2009-14.09.2009 úřad práce.
15.09.2009-20.04.2010 pojištění.
21.04.2010-13.02.2011 ND-úřad práce.
14.2.2011-6.04.2011 ND-rekvalifikace.
7.04.-17.10.2011 úřad práce.
1.10.2012-dodnes – dobrovolné důchod. pojištění.
Děkuji

(pozn.: dodatečně byly doplněny doby pobírání podpory v nezaměstnanosti)

Odpověď:

Výpočet doby pojištění: studium, úřady práce, dobrovolné důchodové pojištění

Výpočet doby pojištění pro nárok na starobní důchod bude ke konci ledna 2016 ve vašem případě následující:

Od Do 80 % / 100 % Součet
1.9.1977 11.4.1978 100% 223 studium do 18 let
12.4.1978 31.8.1981 80% 990,4 studium po 18. roce
1.5.1982 30.6.1982 100% 61 zaměstnání
1.9.1982 2.3.1983 80% 146,4 studium po 18. roce
1.4.1983 15.5.1992 100% 3333 zaměstnání
11.6.1992 31.7.1997 100% 1877 zaměstnání/pojištění
3.11.1997 31.7.2000 100% 1002 pojištění
3.1.2001 2.7.2001 80% 144,8 podpora
1.1.2002 3.12.2003 100% 702 péče
1.1.2005 7.6.2009 100% 1619 péče
1.7.2009 14.9.2009 80% 60,8 podpora
15.9.2009 20.4.2010 100% 218 pojištění
21.4.2010 20.12.2010 80% 195,2 podpora
14.2.2011 6.4.2011 80% 41,6 úřad práce – rekvalifikace
1.10.2012 31.1.2016 100% 1218 dobrovolné pojištění

+ 1 rok evidence na ÚP bez podpory na 80 %

Ke konci ledna získáte 12125 dní pojištění, tj. 33 let a 80 dní pojištění. Pro vznik nároku na starobní důchod musíte získat 35 let pojištění.

Úřad práce se před 55. rokem věku hodnotí v době, kdy vám nenáležela podpora pouze v rozsahu jednoho roku. Vzhledem k tomu, že jste po 55. roce věku ještě nebyla v evidenci úřadu práce, mohla byste „zdarma“ získat další necelé dva roky pojištění tím, že se na dva roky přihlásíte do jeho evidence (úřad práce se vám i pro nárok na důchod bude počítat na 80 %).

Vzhledem k odchodu do důchodu po roce 2018 jsou některé náhradní doby pojištění získané před rokem 2010 hodnoceny i pro nárok v rozsahu 80 % (Čl. 2 bod 3. zákona č. 306/2008 Sb.).