Byly mi započteny 2 roky a 203 dnů na invalidní důchod. Kolik si musím doplatit?

Otázka:

Dobrý den. 11.6.2014 mi byla přiznána invalidita II. stupně a následně od 27.2.2015 byla zvýšena na III.stupeň,ale nebyl mi přiznán invalidní důchod z důvodu chybějícího pojištění. Za období 27.2.2005 – 26.2.2015 mi byly započítány pouze 2 roky a 203 dnů. Nesplňuji ani podmínku deseti odpracovaných let za předcházejících 20 let.Bylo mi navrženo si chybějící dobu pojištění doplatit a já se chci zeptat o jakou částku by se asi jednalo, ale hlavně od kdy by mi byl poté vyplácen důchod. Bylo by to zpětně od data přiznané invalidity a nebo až od data kdy by byla chybějící doba doplacena. Také mě zaráží, že pro starobní důchod mám započítáno celkem 13 roků, ale pro invalidní důchod se to nepočítá jelikož asi 10 let z celkové doby pojištění bylo víc jak před dvaceti lety! Přijde mi to nespravedlivé, jelikož kdy bych onemocněla před 20 lety tak bych nárok na důchod měla, ale že jsem onemocněla až nyní tak mám smůlu! Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Byly mi započteny 2 roky a 203 dnů na invalidní důchod. Kolik si musím doplatit?

Informace o možnosti doplacení máme uvedeny ne stránce o dobrovolném důchodovém pojištění. V letošním roce (2015) činí minimální výše dobrovolného důchodového pojištění 1.863 Kč měsíčně. Za téměř dva a půl roku by se tedy jednalo o čásku okolo 50.000 Kč. Přesně vám však musí doplacení spočítat na vaší OSSZ, neboť od vzniku invalidity už uplynulo mnoho času a mohlo se vám posunout rozhodné období (deseti let před invaliditou), příp. se něktéré doby mohly dostat mimo rozhodné období (typicky evidence na úřadu práce). Některé doby také doplati nejdou.

Ve vašem případě se mi zdá zvláštní, že rozhodné období bylo zjišťováno z doby od 27. 2. 2005 do 26. 2. 2015, když invalidita vznikla už v červnu 2014 a poté došlo pouze ke jejímu zvýšení – nemám však k dispozici žádné podrobnosti, takže se nechci pouštět do hlubšího hodnocení.

V případě doplacení dobrovolného důchodového pojištění nebude invalidní důchod doplacen zpětně od vzniku invalidity, ale až ode dne doplacení pojištění (dne připsání finančních prostředků na účet OSSZ).

Téměř stejné podmínky pro vznik nároku na invalidní důchod platí v zákoně o důchodovém pojištění a předešlých zákonech o sociálním zabezpečení už od poloviny padesátých let minulého století, tj. téměř 60 let. Mě naopak příjde spravedlivé, že člověk, který v není schopen získat ani pět let pojištění z posledních deseti let (příp. u starších občanů i deset let pojištění z posledních dvaceti let), nárok na invalidní důchod nemá – stejného názoru je zřejmě i zákonodárce, který tuto podmínku nechává zachovánu po mnoho desítek let a přes různé vládnoucí režimy.