Když uvedu více různých zdravotních problémů, tak mi můžou přičíst navíc až 10 %

Otázka:

Dobrý den,
četla jsem, že když uvedu více různých zdravotních problémů, tak mi můžou přičíst navíc až 10 procent úbytku pracovní schopnosti – dotaz: ve výsledném dopise, který bych pak dostala, by bylo přesně uvedeno, které z diagnóz mi uznali a na kolik procent kterou, bylo by tam výslovně uvedeno, že k hlavní diagnóze, na kterou dostanu invalidní důchod, brali při hodnocení procent v úvahu i další, abych věděla, jestli měly ty další diagnózy vliv na výsledek? Běžně člověk dává jeden problém a procenta jsou jen o něm.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Když uvedu více různých zdravotních problémů, tak mi můžou přičíst navíc až 10 %

Při posuzování zdravotního stavu pro účely invalidity vždy posudkový lékař určí hlavní postižení (onemocnění), které má největší vliv na pokles pracovní schopnosti a tomu přiřadí příslušné procento. Další postižení mohou posouzení poklesu pracovní schopnosti ovlivnit nejvýše o dalších 10 % – § 3 odst. 1 vyhlášky č. 359/2009 Sb. V posudku o invaliditě je pak např. uvedeno, že z určitého důvodu je pokles pracovní schopnosti stanoven na x % a pro souběh dalších onemocnění se toto procento navyšuje o dalších 10 %. Seznam diagnóz doložených k posouzení zdravotního stavu je také uveden v posudku o invaliditě. Všechny uvedené diagnózy ale nebývají posudkově významné a nemusí (a většinou všechny nemají) mít vliv na výsledek posouzení zdravotního stavu.

Při posuzování invalidity posudkový lékař nikdy nehodnotí „jeden problém“, ale vždy je mu doložena zdravotní dokumentace, která popisuje kompletní zdravotní stav žadatele o důchod (příp. poživatele důchodu při KLP). Je pak na posudkovém lékaři, které postižení vyhodnotí jako „hlavní“ a zda pro souběh s jiným zvýší procento poklesu pracovní schopnosti. Co uvede žadatel je v zásadě irelevantní, protože posudkový lékař musí pro posouzení zdravotního stavu znát komplexní zdravotní stav žadatele i bez tohoto požadavku.

Upozorňuji, že stejně tak může posudkový lékař procento poklesu pracovní schopnosti o 10 % snížit.