Když se vzdám výplaty starobního důchodu, budu pobírat nepokrácený vdovský důchod?

Otázka:

Dobrý den. Pobírám předčasný starobní důchod.
Dne 7.1.2016 mi vznikne nárok na obnovení vdovského důchodu po manželovi.
Mám nárok při ukončení (přerušení) předčasného starobního důchodu na celou částku vdovského důchodu, který jsem pobírala rok po úmrtí manžela?

Odpověď:

Když se vzdám výplaty starobního důchodu, budu pobírat nepokrácený vdovský důchod?

Ano, pokud si zastavíte výplatu starobního důchodu, budete mít nárok na výplatu nepokrácené výše vdovského důchodu. Taková konstrukce je však naprosto nesmyslná (hlavně finančně) a v mé kariéře jsem se dosud nesetkal s nikým, kdo by něco podobného aplikoval.

Otázka doplněna:

Dobrý den. Vracím se k otázce ze dne 3.5.2014 o navrácení vdovského důchodu v celé výši při zastavení mého předčasného důchodu. Vdovský důchod mi činil 8873,– Kč. Předběžně mi na správě soc. zabezpečení vypočítali předčasný důchod cca 9000,– Kč.Ten rozdíl není tak veliký a byl by jen po dobu 10ti měsíců.
Myslela jsem tím, že bych si od 6.1.2016 do 8.11.2016, kdy nastoupím do mého řádného starobního důchodu, mohla odpracovat ještě 270 dní a snížilo by se mi procento krácení mého řádného starobního důchodu. Bylo by to tak?

Odpověď doplněna:

Trochu mě mate, že v první otázce jste uvedla, že již předčasný důchod pobíráte, ale nyní píšete, že ještě jeho přesnou výši neznáte. Ano, tato varianta je možná, jen je třeba počítat s určitou návratností takového postupu. Počítejme:

270 dní, tj. cca 9 měsíců. Po těchto 9 měsíců byste pobírala vdovský důchod okolo 8.900 Kč, místo starobního a vdovského důchodu v souhrnné výši zhruba 12.300 Kč (valorizace neberu v potaz). Za těchto 9 měsíců tedy dostanete na důchodech vyplaceno o přibližně 30.000 Kč méně. Svojí výdělečnou činností si odmažete 3 srážky, které u takto vysokého důchodu mohou činit v součtu tak 300 Kč. Návratnost takového postupu je tedy okolo 8 let (30000 / 300 = 100 měsíců, tj. přes 8 let).

Vzhledem k vysokému vdovskému důchodu po vašem manželovi je ve vašem případě tento postup výhodnější než obvykle, přesto 8 let zase tak krátká doba není.

Otázka doplněna:

Promiňte, ne odpracovat, protože jsem díky mému vysokého věku nezaměstnaná, ale prodloužit pobírání starobního důchodu o 270 dnů.

Odpověď doplněna:

To ale nejde – těch 270 dní byste musela skutečně odpracovat (hodnotí se kalendářní dny, ale nepočítaly by se například dny nemoci). Když si výplatu předčasného starobního důchodu jen zastavíte (bez výdělečné činnost), důchod vám Česká správa sociálního zabezpečení nepřepočítá.