Pro by měl být při obnově přiznán vdovský důchod ve stejné výši?

Otázka:

Dobrý den pane Mařík.

12.3.2016 odpovídáte paní na dotaz obnovení vdovského důchodu. Žena narozená 1957, muž zemřel 2015. Paní pobírá předčasný starobní důchod a k 2.7.2016 by mohla požádat o obnovu vdovského s tím, že jej dostane v plné výši, co pobírala ten rok po úmrtí manžela.

Měla jsem za to, že při souběhu dvou důchodů se pobírá ten vyšší a z toho /většinou/ vdovského poměrná část. V tomto případě by to měla být vlastně čtvrtina. Částka 2460 připadá pouze jednou, to vím.

Děkuji za případné vysvětlení. Též Vám děkuji, jak fundovaně a korektně odpovídáte na všechny dotazy v této poradně. Člověk  se většinou dozví něco nového.

Hezký den.

Odpověď:

Pro by měl být při obnově přiznán vdovský důchod ve stejné výši?

Děkuji za pochvalu.

Paní uvádí, že již od roku 2014 pobírá předčasný starobní důchod. Když v roce 2015 ovdověla, měla již nižší z důchodů (pravděpodobně vdovský) pokrácený z důvodu souběhu nároků na dva důchody (starobní a vdovský). V době, kdy ji bude opět přiznán vdovský důchod, bude stále pobírat předčasný starobní důchod a tím pádem ji bude opět přiznán (velmi pravděpodobně) pokrácený vdovský důchod, tj. ve stejné výši.

Např.: Žena pobírala 10.000 Kč předčasný starobní důchod. Vdovský důchod (nepokrácený) by v době přiznání (r. 2015) činil 7.400 Kč. Vzhledem k souběhu důchodů byl nižší z důchodů (10.000 Kč x 7.400 Kč) pokrácen na výši poloviny procentní výměry důchodu, tj. vdovský důchod činil 2.500 Kč. Po odejmutí vdovského důchodu v roce 2016 žena dále pobírala starobní důchod 10.040 Kč (po valorizaci). V případě opětovného přiznání vdovského důchodu dojde opět ke srovnání popsanému výše (tentokrát 10.040 Kč x 7.440 Kč) a opět dojde k přiznání vdovského důchodu 2.500 Kč.

Vysvětlení vašeho tedy je, že paní již od počátku (tj. od úmrtí manžela) pobírá pokrácený vdovský důchod. V jiných letech a za jiné a za jiné situace může být vše jinak.

Článek s podrobným vysvětlením krácení vdovského důchodu je zde. Pro upřesnění dodávám, že základní výměra důchodu v roce 2016 nečiní 2.460 Kč, ale 2.440 Kč.