Chci zažádat o předčasný SD k datu od 22. 10. – 31. 12. 2020 a hned pozastavení výplaty

Otázka:

Dobrý den vážený pane Maříku,
navazuji na dotaz, který jsem Vám poslal 19. a 20. 1.2020. Chtěl jsem odejít do řádného starobního důchodu až mi vznikne nárok. tj. 22.5.2021, ale vzhledem ke změně výpočtu důchodu pro rok 2021 rozhodl jsem se že půjdu do předčasného důchodu. Narodil jsem se 22.9.1957. K datu nároku na řádný starobní důchod budu mít odpracovaných 45 let a 276 dnů.
Chci zažádat o předčasný SD k datu od 22.10.– 31 .12. 2020 a hned pozastavení výplaty předčasného starobního důchodu, protože budu dále pracovat.
Dne 22.5.2021 už mi vznikne nárok na řádný starobní důchod a tak zažádám o výplatu ŘSD.
V předchozím dotazu ze dne 20.9.2020 jste žadateli napsal, že má nárok i na přepočet starobního důchodu, tak aby nebyl krácený.
Mohl byste mi prosím napsat, které datum pro odchod do předčasného důchodu je pro mě nejvýhodnější a zda se mi započítá krácení za dva Q a jakým způsobem mám o toto zažádat. Byl jsem se zeptat na OSSZ, ale pracovnice mi nebyla schopna poradit.
Za Vaši radu mockrát děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Chci zažádat o předčasný SD k datu od 22. 10. – 31. 12. 2020 a hned pozastavení výplaty

V tomto případě je potřeba postupovat tak, že si požádáte o předčasný starobní důchod k datu 31. 12. 2020 a bez výplaty důchodu (datum přiznání bude na první straně žádosti o důchod nahoře; že je požadováno přiznat důchod bez výplaty, je uvedeno ke konci žádosti). Po odpracování potřebné doby a předložení evidenčního listu důchodového pojištění (ELDP) ze leden až květen 2021, tj. nejdříve v červnu 2021 si požádáte o uvolnění výplaty důchodu a o jeho úpravu (zvýšení za tuto odpracovanou dobu). To se dělá za pomoci tohoto formuláře (v oddílu D bod 2), který s vámi sepíší na OSSZ (můžete si ho vyplnit i sám, ale je lepší si zajít na OSSZ).

Tímto postupem docílíte toho, že sice budete mít přiznaný předčasný starobní důchod, ale ten nebude krácený, tj. bude ve výši, v jaké by byl přiznán řádný starobní důchod v roce 2020. Budete mít nárok i na valorizaci.

Upozorňuji, že od přiznání důchod do dosažení důchodového věku nesmíte marodit ani mít neplacené volno, protože tato doba se již nepočítá a jedno nebo i obě krácení (podle délky marodění) byste si neodmazal. Musíte být celou dobu pojištěný (zaměstnaný, OSVČ apod.).

Zda se bude jednat o datum přiznání důchodu 31. 12. 2020 nebo kdykoliv jindy v roce 2020, je v celku jedno, pokud budete celou dobu pojištěný (bez nemoci nebo neplaceného volna). Lepší je z mého pohledu co nejzazší datum v letošním roce právě z důvodu eliminace možnosti marodění apod.