Když podám námitku, může mi být důchod odebrán zpětně?

Otázka:

V roce 2017 mně byl přiznán ID 3. stupně. Teď mně ČSSZ poslala rozhodnutí, že se od 12.9.2020 odnímá invalidní důchod, protože moje pracovní schopnost poklesla pouze o 25%. Můj zdravotní stav je stále stejný. Když podám námitku proti rozhodnutí, může mně být v případě neúspěchu odebrán důchod zpětně- před 12.9. 2020? Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Když podám námitku, může mi být důchod odebrán zpětně?

Ne, toto možné není. V případě, že by byla námitka neúspěšná, námitkovým rozhodnutím se potvrdí prvoinstanční rozhodnutí, tj. výsledek bude stále stejný. Zpětně odebrat důchod v této situaci není možné – § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb.