Když odcházím do starobního důchodu, mám nárok na odstupné?

Otázka:

Dobrý den, chtěl bych vědět jestli musím ukončit pracovní poměr, když odcházím do řádného starobního důchodu a zda mám nárok na odstupné. Děkuji.

Odpověď:

Když odcházím do starobního důchodu, mám nárok na odstupné?

Cituji z článku o starobním důchodu:

Přiznání řádného starobního důchodu není důvodem k rozvázání pracovního poměru. Po přiznání starobního důchodu není ani nutné ukončovat stávající pracovní smlouvu a uzavírat novou. Výdělečná činnost může pokračovat ve stejném rozsahu jako před přiznáním starobního důchodu.

Z výše uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel vás z důvodu přiznání důchodu nemůže propustit. Můžete být propuštěn (stejně jako každý jiné) z důvodů uvedených v zákoníku práce z nichž poté případně vyplývá nárok na odstupné. Pokud ukončíte pracovní poměr dohodou, záleží na vás a na všem zaměstnavateli, na čem se v ní dohodnete.