Když nebudu dva roky pojištěný, sníží se mi i průměr na vyměřovací základ?

Otázka:

Dobrý den, mám takový specifický a v mém případě hypotetický dotaz. Rozodnu se, že nebudu např 2 roky pracovat, nebudu evidovaný na ÚP, nebudu odvádět sociální a budu si platit zdravotní nebo komerční zdravotní a cestovat po světě. Je jasné, že do procentuální výměry mi budou chybět 2 odpracované roky. Ale domnívám se správně, že tyto 2 roky mi sníží i průměr na vyměřovací základ, protože příjem nula? Děkuji za odpvěď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Když nebudu dva roky pojištěný, sníží se mi i průměr na vyměřovací základ?

Ano, domníváte se správně. Pokud v rozhodném období nezískáte žádnou dobu pojištění a náhradní dobou pojištění, nebude vám zhodnocen žádný vyměřovací základ ani vyloučená doba a dojde k rozmělnění ostatních výdělků (zhoršení průměru).