Když budu žít z úspor, bude se tato doba počítat jako vyloučená doba?

Otázka:

Dobrý den
Mám velké zdravotní problémy a tak zjištuji možnosti.
1) Když si budu platit dobrovolné minimální důchodové pojištění několik let např. letos 1863 Kč měsíčně , bude to jako jako kdybych měl hrubou mzdu 6653 Kč měsíčně a ročně bude vyměřovací základ 79836 Kč?
Tímto doplácením bych si tedy zvedl počet odpracovaných let, abych splnil podmínku 35 let, ale na druhou stranu by se mě snížil vyměřovací základ?
2) Když budu několik let žít s úspor, nebudu veden na úřadu práce, zravotní pojištění si zaplatím bude se tato doba počítat pro výpočet vyměřovacího základu? Bude se tato doba počítat jako vyloučená doba a tím pádem mě vyměřovací základ nesníží?
Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Když budu žít z úspor, bude se tato doba počítat jako vyloučená doba?

Pokud si budete platit minimální výši dobrovolného důchodového pojištění, která v roce 2015 činí 1.863 Kč měsíčně, bude vám při výpočtu důchodu skutečně zhodnocen vyměřovací základ 6.653 Kč (jedná se vlastně o hrubou mzdu). V případě, že si budete doplácet dobu, kterou byste jinak pojištěnu neměl, osobní vyměřovací základ (zjednodušeně průměrný měsíční výdělek) se vám nesníží, neboť v „nepojištěné době“ žádný vyměřovací základ nemáte a jako vyměřovací základ se tedy „hodnotí“ 0 (slovy: nula). I malý vyměřovací základ je stále lepší než žádný. Toto souvisí s odpovědí na vaši druhou otázku.

K nepojištěné době se při výpočtu důchodu nikterak nepřihlíží – není možné ji tedy hodnotit ani jako vyloučenou dobu. Jak je uvedeno výše, jako vyměřovací základ by se vám hodnotila 0.

Otázka doplněna:

Dobrý den

Děkuji za odpověď, ale nevím jestli jsem ji správně pochopil hlavně to 0 „nula“
Abych to vysvětlil na příkladu.
Když se třeba podívám na tento vzoreček pro výpočet průměrného denního průměru

Pd = Σ RVZr / (celé rozhodné období – Σ VDr ) (Kč)

Tak ten říká ,že celkový přepočtený příjem dělíme celkovým počtem dnů mínus součet vyloučené dny.

Když si budu doplácet dobu, kterou bych jinak pojištěnou neměl tak těch 6.653 Kč měsíčně se k celkovému přepočtenému příjmu    Σ RVZr     přičítat nebude a zároveň se nepřičte ani tato doba k celkovému počtu dnů celé rozhodné období. Neboť jak píšete v „nepojištěné době“ žádný vyměřovací základ nemám. Průměr se mě teda nesníží. Akorát se navýší odpracované roky a teda 1,5 % za každý rok. Pochopil jsem to správně?
Předem díky za odpověď.

Odpověď doplněna:

Příliš dobře si zřejmě nerozumíme. Musíme oddělit dvě situace:

  1. Doplácíte si dobrovolné důchodové pojištění.
  2. Dobrovolné důchodové pojištění se neplatíte.

Pokud si budete dobrovolné důchodové pojištění platit, bude se vám vyměřovací základ (letos minimálně 6.653 Kč) počítat při výpočtu důchodu. Stejně tak získáte další dobu pojištění.

Pokud si dobrovolné důchodové pojištění platit nebudete, nebude vám hodnocen žádný vyměřovací základ (proto ta 0) a nebude vám hodnocena žádná další doba pojištění. Počet dní rozhodného období zůstává v daném roce stále stejný, vyloučené doby budou také stejné a tím pádem dojde při neplacení dobrovolného důchodového pojištění ke snížení osobního vyměřovacího základu oproti situaci, kdybyste si pojištění platil – vlivem neplacení pojištění nedojde ke zvýšení čitatele (ve vašem vzorci Σ RVZr) a jmenovatel zůstane stále stejný.

Celkový počet dnů v rozhodném období je vždy daný a pouze se snižuje o vyloučenou dobu.

Např.: V roce 2015 je počet dní v rozhodném období (1986 – 2014) 10592. Řekněme, že máte 592 vyloučených dní. Pokud byste měl Σ RVZr 5.000.000, dosáhl byste průměrného denního výdělku 500 Kč (při výpočtu důchodu se počítá s průměrným měsíčním výdělkem). Jestliže byste si doplatil 10 měsíců dobrovolného důchodového pojištění v minimální výši, Σ RVZr by se vám zvýšil na 5.066.530 a denní průměr na 507 Kč (5066530/10000). Jak vidíte, počet dní v rozhodném období i počet dní vyloučené doby zůstává stále stejný, ať si doplácíte nebo ne (srovnáváme situace, kdy nejste vůbec pojištěn a kdy se dopojišťujete).