Živnost při starobním důchodu

Otázka:

Dobrý den, pobírám starobní důchod. Zajímalo by mě, jestli můžu živnost při starobním důchodu? Někde jsem slyšel, že je výdělek na živnostenský list v důchodu omezený. Je to pravda? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Živnost při starobním důchodu

Bohužel z vašeho dotazu nevyplývá, zda máte přiznaný řádný starobní důchod nebo zda jde o předčasný důchod a již jste dosáhl (nebo i nedosáhl) důchodového věku. Tyto informace jsou totiž pro odpověď zásadní. Možnostem zaměstnání a podnikání při pobírání starobního důchodu se podrobně věnujeme v článku Starobní důchod a pracovní poměr (doporučuji vám si ho přečíst, protože v něm naleznete vždy aktuální informace).

Pokud jste odešel do řádného starobního důchodu nebo sice do přečasného, ale již jste alespoň loni dosáhl důchodového věku, není vaše samostatná výdělečná činnost při starobním důchodu nikterak omezena. Vzhledem k pobírání důchodu, tuto samostatnou výdělečnou činnost (podnikání na živnost) vykonáváte jako tzv. vedlejší a je pro vás důležitá tzv. rozhodná částka, která v letošním roce činí 63.865 Kč. Pokud si vyděláte méně než tuto částku (příjmy po odečtu výdajů), nebudete muset platit sociální pojištění. Pokud si vyděláte více, důchod vám zůstane, ale z výdělku budete muset zaplatit sociální pojištění.

Pokud jste odešel do předčasného důchodu a dosud jste nedosáhl důchodového věku, nesmíte (aby vám náležela výpalta předčasného starobního důchodu) vykonávat činnost, ze které se odvádí sociální pojištění. To souvisí s výše uvedeným – aby vám náležela výplata předčasného důchodu, musíte si na živnost vydělat (příjmy po odečtu výdajů) méně, než je rozhodná částka. V případě, že byste samostatnou výdělečnou činnost vykonával pouze po část roku, rozhodná částka se úměrně krátí. Toto omezení platí i pro celý rok, ve kterém jste dosáhl důchodového věku. V případě, že rozhodnou částku překročíte, nebude vám důchod za dané období náležet a budete ho muset vracet.

Výše uvedené informace platí pro rok 2015.