Když budu od 55 let na úřadu práce, budu pobírat důchod v plné výši?

Otázka:

pokud bych odpracovala 35 let již v 55letech a do duchodoveho věku byla nezamnestnána bude mi při dosažení duchodového věku duchd přiznán a vplné víší

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Když budu od 55 let na úřadu práce, budu pobírat důchod v plné výši?

Neexistuje nic jako „důchod v plné výši“. Výpočet starobního důchodu ovlivňují vyměřovací základy (výdělky) z rozhodného období (od roku 1986) a získané doby pojištění. Pokud byste byla takto dlouho v evidenci úřadu práce, získáte kratší dobu pojištění a navíc vám budou „chybět“ vyměřovací základy. Tím si pochopitelně snížíte výši starobního důchodu.

Otázka doplněna:

mněla jsem na mysli jestliže odpracuji 35 let a poté budu nezamněstnána ale budu si sama platit pojištění bude mi přiznán duchod při dosažení duchodového věku a je možné na některém uřadě zjistit kolik mam odpracováno

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Pokud jste to měla na mysli, tak jste do měla do dotazu napsat.

Jestliže získáte potřebnou dobu pojištěni pro vznik nároku na starobní důchodu, tak vám nárok na něj vznikne.

Získané doby pojištění, které má ČSSZ ve své evidenci, zjistíte i Informativního osobního listu důchodového pojištění.