Když budu 8 let na úřadu práce, budu mít stejně vysoký důchod, jako kdybych pracoval?

Otázka:

V 56 letech jsem přišel poprvé o zaměstnání. Do plného starobního důchodu mám jít v necelých 64 letech. Pokud nenajdu nové zaměstnání, budu mít stejnou výši důchodu, jako v případě, že bych pracoval až do důchodového věku a plat bych měl stále ve stejné výši? Děkuji.

Odpověď:

Když budu 8 let na úřadu práce, budu mít stejně vysoký důchod, jako kdybych pracoval?

Doporučuji vám přečíst si článek o výpočtu důchodu a dále článek o tom, v jakém rozsahu se hodnotí doba evidence na úřadu práce při výpočtu důchodu.

Jak se z výše uvedených článků dozvíte, rozhodující pro výpočet důchodu je počet let pojištění a výdělky v rozhodném období (v současnosti od roku 1986). Vzhledem k tomu, že se evidence na úřadu práce hodnotí v omezeném rozsahu a dále vám budou „chybět“ výdělky v rozhodném období, rozhodně nemůžete očekávat, že by výše budoucího starobního důchodu byla stejná jako kdybyste celou dobu pracoval.