Od r. 1984 jsem pracoval 14 měsíců na Slovensku. Bude mi důchod přicházet i ze Slovenska?

Otázka:

Prosím o vysvětlení nároku výplaty starobního důchodu pokud jde o dobu před r. 92. na Slovensku.
Od r. 1984 jsem pracoval 14 měsíců na Slovensku a vyjímečně i v Čechách, ale vždy jako zaměstnanec Test UV Svazarmu Košice. Z dané doby mám ovšem jen prac, smlouvu a prac. posudek. Při současně došlém výpisu zaměstnání z Prahy a tak zápočtu všech dob k výpočtu starobního důchodu, mi započtená doba ze slovenska chybí. Mám vedle žádosti o chybějící potvrzení zápočtu doby, od Bratislavské sociálky po nich také žádat aby i oni mi z této krátké doby vypočítali starobní důchod, když se zápočty u nich najdou evidovány nebo již výpočet důchodu spadá pod ČR a oni to z Bratislavy musí přeposlat? Kdo má povinnost důchod vypočítat a na koho se s touto žádostí obrátit? Budou mi tedy pak přicházet důchody ze dvou míst nebo to Praha musí sloučit? Jaké kroky podniknout?
Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Od r. 1984 jsem pracoval 14 měsíců na Slovensku. Bude mi důchod přicházet i ze Slovenska?

Jakým způsobem se v tomto případě postupuje, vysvětluji v článku o zaměstnání v zahraničí.

Československou dobu získanou před 1. 1. 1993 hodnotí vždy pouze jeden stát (Česko nebo Slovensko) a to ten, na jehož území jste měl zaměstnavatele ke dni 31. 12. 1992. Pokud jste měl k 31. 12. 1992 českého zaměstnavatele, bude vám veškerou československou dobu hodnotit a vyplácet za ni důchod Česko.

Při sepisování žádosti důchod stačí uvést, že jste v daných dobách pracoval na Slovensku a ČSSZ si u slovenské Sociální pojištění slovenské doby vyžádá.