Beru důchod od Ministerstva vnitra. Kde žádat o vdovecký důchod?

Otázka:

Zemřelá manželka pobírala starobní důchod od ČSSZ, já pobírám starobní důchod od Ministerstva vnitra. Kde mám uplatnit nárok na vdovecký důchod?

Odpověď:

Beru důchod od Ministerstva vnitra. Kde žádat o vdovecký důchod?

O vdovecký důchod si požádejte na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. K žádosti předložte občanský průkaz, dodací list, úmrtní list a pokud najdete rozhodnutí o přiznání svého důchodu, případně valorizační výměr, doporučuji ho vzít také s sebou (není to však podmínkou).