Kde je v zákoně napsáno, že invalidní důchod je možné přiznat od začátku studia?

Otázka:

Dobrý den,
několikrát jsem tady v poradně četla, že je možné získat důchod zpětně i po dobu studia na střední škole. Na úřadě mi však bylo řečeno, že se vyplácí zpětně pouze do 18 let. Budu podávat námitku, mohl byste mě prosím odkázat na nějakou část zákona o důchodech či na cokoliv úředního, kde stojí tady ta věc o vyplácení zpětně do začátku studia na SŠ (max. 5 let zpětně, samozřejmě).
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kde je v zákoně napsáno, že invalidní důchod je možné přiznat od začátku studia?

To, co vám bylo sděleno je samozřejmě nesmysl. Aby vznikl nárok na invalidní důchod, musí být získána potřebná doba pojištění. Ta u pojištěnce mladšího 20 let činí “méně než jeden rok” (§ 40 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb.). To je taková zvláštní formulace, ale znamená to, že stačí získat jen jeden den doby pojištění.

Doba studia se dnes již “obecně” nehodnotí jako náhradní doba pojištění, ale pro účely hodnocení vzniku nároku na invalidní důchod stále ano (§ 40 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb.):

Pro účely splnění podmínky potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se za dobu pojištění považuje též doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 2 písm. a) a dále doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice, a to před dosažením 18 let věku, nejdříve však po ukončení povinné školní docházky, a po dosažení věku 18 let po dobu prvních 6 let tohoto studia. Ustanovení § 12 odst. 1 věty druhé platí zde přiměřeně.

Prvním dnem studia na střední škole (1. září a je jedno, zda ten den skutečně začala výuka) získáváte potřebný jeden den doby pojištění. Od 2. září toho roku pak může vzniknout nárok na invalidní důchod.

Prekluze doplatku důchodu je pak řešena v § 55 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.