Kde je hranice, kdy sociálka nezapočítává výdělky z posledního roku?

Otázka:

11. října bych měl odejít do starobního důchodu. Vzhledem k lepšímu výpočtu pro příští rok chci pracovat až do do 9.01.2019 (90 dní navíc). Letošní rok jsem měl však pouze třetinové výdělky. Kde je hranice, kdy sociálka nezapočítává výdělky z posledního roku. Nebo mám jít raději už 1.1.2019 bez nároku navýšeni 1,5%?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Kde je hranice, kdy sociálka nezapočítává výdělky z posledního roku?

Při výpočtu důchodu se hodnotí vyměřovací základy (výdělky) z tzv. rozhodného období. Pro stanovení rozhodného období je rozhodující datum přiznání důchodu. Pokud bude datum přiznání důchodu spadat do roku 2018 (kdykoliv od 1. 1. do 31. 12.), bude rozhodné období končit rokem 2017. U důchodů přiznaných v roce 2019 (stačí už 1. 1.), bude rozhodné období končit rokem 2018.

1. 1. 2019 pro vás (z dostupných údajů) vhodné datum není. Nejenže nezískáte nic za výdělečnou činnost nad nárok, ale už se vám bude hodnotit i nižší vyměřovací základ z roku 2018. Buďto si nechte starobní důchod přiznat k datu dosažení důchodového věku, nebo až k 9. 1. 2019. V tomto případě je vhodné propočítat, jaký vliv bude mít na výši starobního důchodu zvýšení o 1,5 % výpočtového základu (za 90 dní nad nárok) oproti snížení vyměřovacího základu v posledním roce a zda má tedy práce nad nárok smysl.