Ovlivní negativně výši mého starobního důchodu skutečnost malého výdělku za leden 2018?

Otázka:

Dobrý den,
Ukončil jsem zaměstnání ve vysoké manažerské pozici a nyní pracuji jen na částečný úvazek jako poradce. V minulém zaměstnání jsem měl čistý roční plat cca 1,8 mil. Kč (150 000 Kč měsíčně), tedy nad zastropovanou hodnotou, nyní mám v čistém pouze cca 22 000 Kč/ měsíc. Nárok na starobní důchod mi vznikne až v 2019. Mám v úmyslu jít do předdůchodu a souběžně pracovat za tuto mzdu na částečný úvazek. Pokud bych však do předdůchodu odešel až od 2/2018 (nestihl ho vyřídit od 1/2018), ovlivní negativně výši mého starobního důchodu skutečnost malého výdělku za leden 2018? Zbytek roku 2018 bude díky předdůchodu vyloučenou dobou. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Ovlivní negativně výši mého starobního důchodu skutečnost malého výdělku za leden 2018?

Při výpočtu důchodu se hodnotí vyměřovací základy z tzv. rozhodného období, které bude v případě starobního důchodu přiznaného v roce 2019 trvat od roku 1986 do roku 2018, tj. 33 let. Vzhledem k délce rozhodného období ovlivní jeden měsíc nižších výdělků výši důchodu naprosto minimálně. Pokud byste se s osobním vyměřovacím základem (tj. průměrnou přepočtenou měsíční mzdou/platem) dostal nad druhou redukční hranici (v roce 2018 bude činit 119916 Kč, pro rok 2019 není dosud stanovena, ale bude o něco vyšší), neovlivnilo by snížení platu v jednom měsíci výši důchodu dokonce vůbec.

Pro úplnost dodávám, že při výpočtu důchodu se hodnotí hrubá mzda.

Otázka doplněna:

Dobrý den,

Děkuji za odpověď, chci se však ještě jednou ujistit, že tomu rozumím správně. Osobní vyměřovací  základ v mém případě bude za rok 2018 totožný s platem za leden 2018, tj. asi 27 000.- Kč / měsíc hrubého. To je cca 5 x méně, nežli druhá redukční hranice. Za rok 2017 a roky předchozí jsem byl vždy vysoko nad redukční hranicí.  Ostatní měsíce roku 2018 vliv mít nebudou, předdůchod bude vyloučenou dobou. Opravdu bude toto ovlivnění minimální, např. v řádu desetikorun?

Děkuji za upřesnění a potvrzení.

Odpověď doplněna:

Plat za leden 2018 bude sice výrazně nižší, než je druhá redukční hranice, ale redukční hranice se využívají při redukování osobního vyměřovacího základu, což je částka získaná z vyměřovacích základů (výdělků) za celé rozhodné období (tj. ze všech výdělků od roku 1986). Při výpočtu důchodu se tedy jednotlivě nehodnotí každý rok, ale výdělky z každého roku se přepočítají příslušným koeficientem a sečtou. Následně se s nimi pracuje dál – spočítá se osobní vyměřovací základ, který se zredukuje na výpočtový základ atd. (celý výpočet je popsán zde).

Zkusil jsem si orientačně vámi popisovanou situaci spočítat s využitím výdělků na úrovni čtyřnásobku průměrné mzdy a důchod díky nižšímu výdělku v jednom měsíci vyšel o cca 60 Kč nižší.