Jsem OSVČ a odvádím minima. Jaký budu mít invalidní důchod všech stupňů dle stávající legislativy?

Otázka:

Dobrý den, jsem OSVČ a měsíčně odvádím ČSSZ minimální částku. Jaký budu mít invalidní důchod všech stupňů dle stávající legislativy?
Děkuji
S pozdravem

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jsem OSVČ a odvádím minima. Jaký budu mít invalidní důchod všech stupňů dle stávající legislativy?

Výpočet invalidního důchodu si představujete moc jednoduše, ale opak je pravdou. Při výpočtu invalidního důchodu se hodnotí všechny vyměřovací základy z rozhodného období (tj. až od roku 1986), získaná doba pojištění a dopočtená doba. Někteří žadatelé pak mají nárok na tzv. ochranný výpočet invalidního důchodu (např. při získání 15 let pojištění).

Např. u OSVČ, která by nedosáhla na výše uvedený ochranný výpočet a rozhodné období by jí začínalo v roce 2005 a po celou dobu by měla minimální určený vyměřovací základ, by při 48 letech pojištění invalidní důchod vyšel:

I. stupeň – 4.418 Kč

II. stupeň – 5.277 Kč

III. stupeň – 7.853 Kč