Jsem na úřadu práce a do dalšího celého roku mi chybí 9 dní

Otázka:

Dobrý den, 21.4.2018 mi vznikl nárok na starobní důchod po obdržení rozhodnutí jsem zjistila nesrovnalosti v dobách pojištění , ve stanovené lhůtě jsem podala námitku a současně s tím jsem žádala o posunutí termínu odchodu do důchodu protože se ukázalo, že mi chybí 9 dnů pro získání 46 let pojištění. Současně uvádím, že jsem od 1.4.2017 až doposud vedena na ÚŘADU PRÁCE. Zajímalo by mě jestli si mohu chybějící dny například doplatit formou dobrovolného pojištění. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jsem na úřadu práce a do dalšího celého roku mi chybí 9 dní

Posunutí data přiznání starobního důchodu bylo v tomto případě zbytečné a pouze jste si připravila o 9 dní pobírání důchodu. Evidence na úřadu práce je náhradní dobou pojištění, která se po vzniku nároku na starobní důchod nehodnotí – § 33 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. Dobu po vzniku nároku na starobní důchod není ani možné doplatit pomocí dobrovolného důchodového pojištění – § 6 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb.

Správný postup jak vaši situaci řešit je znovu požádat o změnu data přiznání důchodu na původní datum. Dále si můžete pomocí dobrovolného důchodového pojištění doplatit dobu dvou měsíců evidence na úřadu práce před vznikem nároku na starobní důchod. Tím docílíte toho, že tyto dva měsíce budou hodnoceny plně (na 100 %), místo na 80 % a získáte tak zhruba 12 dní pojištění navíc.