Do celého roku pojištění mi chybí 72 dní. Jde si je doplatit nebo odpracovat?

Otázka:

Pobírám invalidní důchod 1 stupně. V prosinci 2016 mě vznikne nárok na starobní důchod. Celkový počet evidovaných dob činí 35 roků a 293 dnů. Chybí 72 dní do dalšího celého roku pojištění. Jde si 72 dní doplatit nebo odpracovat třeba na vedlejší činnost? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Do celého roku pojištění mi chybí 72 dní. Jde si je doplatit nebo odpracovat?

Doplácet pojištění je možné pouze v rozsahu popsaném v článku o dobrovolném důchodovém pojištění. Musíte mít tedy “k dispozici” období, které lze doplatit – to nemusí být vždy možné. Dobu po vzniku nároku na starobní důchod doplácet nelze.

Získat chybějících 72 dní do dalšího celého roku pojištění je možné jakoukoliv činnosti, ze které se odvádí sociální pojištění. Pokud by bylo zbývajících 72 dní získáváno až po vzniku nároku na starobní důchod, je také třeba počítat s určitou dobou návratnosti (vzdáte se po tuto dobu možnosti pobírat starobní důchod, aby byl v budoucnu vyšší). Vzhledem k tomu, že máte získáno poměrně málo let pojištění, bude tomu odpovídat i výše starobního důchodu. Každý další rok doby pojištění tak bude pro jeho výši přínosem a doba návratnosti nemusí být příliš dlouhá.