Již jsem pobírala invalidní důchod. Bude se mi nyní počítat třemi způsoby?

Otázka:

Dobrý den, od 8.6.2016 mi byl oduznán invalidní důchod druhého stupně. Při výpočtu se vycházelo z klasického OVZ, ze kterého byla vypočtena i výše VPZ. Jak by se postupovalo při výpočtu nově přiznaného invalidního důchodu např. od listopadu 2016? Byly by tři výpočty? Tedy z aktuálního OVZ, přepočítaného OVZ (původní ID) nebo z mimořádného VPZ, pokud jsem v listopadu dosáhla 15 let čisté doby pojištění? Započítává se do této doby i zaměstnání s pobíráním invalidního důchodu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Již jsem pobírala invalidní důchod. Bude se mi nyní počítat třemi způsoby?

Ano, invalidní důchod by byl spočítán třemi způsoby:

  1. klasicky,
  2. STOP OVZ výpočtem, tj. z přepočítaného původního OVZ,
  3. ochranným výpočtem – pokud bude splněna podmínky získání alespoň 15 let “čisté” doby pojištění, tj. bez náhradních dob.

Důchod je následně přiznán v pro vás nejvýhodnější variantě.

Pobírání invalidního důchodu není překážkou, aby se zaměstnání zakládající účast na sociálním pojištění hodnotilo do “čisté doby pojištění”.