Výpočet invalidního důchodu v případě předešlého pobírání invalidního důchodu v minulosti

Otázka:

Dobrý den, pravděpodobně budu pobírat znovu invalidní důchod, který mi byl v roce 2008 odebrán. Bude OSSZ přihlížet k jeho výši nebo bude vypočítán znovu z mých dosavadních výdělků? Děkuji.

Odpověď:

Výpočet invalidního důchodu v případě předešlého pobírání invalidního důchodu v minulosti

Při výpočtu nově přiznaného invalidního důchodu bude Česká správa sociálního zabezpečení postupovat způsobem popsaným v tomto článku. Tento postup se netýká pouze starobních důchodů, ale také nově přiznaných invalidních důchodů v případě, že žadatel již v minulosti invalidní důchod pobíral.

ČSSZ tedy invalidní důchod spočítá dvěma způsoby – „klasicky“ z výdělků a dob pojištění získaných do současné doby a dále výpočtem z osobního vyměřovacího základu stanoveného při minulém výpočtu invalidního důchodu. Poté přizná výhodnější (vyšší) důchod. Zjednodušeně se tedy dá říci, že při výpočtu důchodu se bude přihlížet k minulému výpočtu invalidního důchodu.