Je praktickým lékařem vypsaná neschopenka na stejné právní úrovni jako vypsaná karanténa?

Otázka:

Dobrý den, moje otázka v souvislosti s koronavirem: je praktickým lékařem vypsaná neschopenka na stejné právní úrovni jako vypsaná karanténa? Jsem v ID 3. stupně a mám jen 70 dnů nemocenské. Počítají se do této lhůty i dny karantény? Patřím do ohrožené skupiny – imunosuprimovaný pacient po transplantaci. Děkuji,

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je praktickým lékařem vypsaná neschopenka na stejné právní úrovni jako vypsaná karanténa?

Ano, dočasná pracovní neschopnost a nařízená karanténa je z pohledu podpůrčí doby to samé a obojí se započítává do 70 dnů podpůrčí doby.

§ 28 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb.:

Nemocenské se poživateli starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně vyplácí od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo od 15. kalendářního dne nařízené karantény po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž skončila doba zaměstnání, jde-li o zaměstnance, popřípadě skončilo pojištění, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou nebo o zahraničního zaměstnance; v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 se nemocenské poživatelům těchto důchodů vyplácí od 22. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo od 22. kalendářního dne nařízené karantény po dobu nejvýše 63 kalendářních dnů, nejdéle však do dne, jímž skončila doba zaměstnání, jde-li o zaměstnance, popřípadě skončilo pojištění, jde-li o osobu samostatně výdělečně činnou nebo o zahraničního zaměstnance. Při více dočasných pracovních neschopnostech v jednom kalendářním roce se nemocenské vyplácí v tomto roce nejvýše po dobu uvedenou ve větě první. Byla-li podpůrčí doba podle věty první a druhé vyčerpána v jednom kalendářním roce, nevzniká nárok na výplatu nemocenského od 1. ledna následujícího kalendářního roku, pokračuje-li dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa v tomto následujícím kalendářním roce. Nemocenské podle věty první a druhé však nelze vyplácet déle, než by se vyplácelo podle § 26. Poživatelem starobního důchodu se pro účely věty první a druhé rozumí fyzická osoba, která v době dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény má nárok na výplatu starobního důchodu alespoň po dobu jednoho dne trvání pojištěné činnosti, a to ode dne, kdy nárok na výplatu tohoto důchodu vznikl.