Je omezena výše dobrovolného důchodového pojištění?

Otázka:

Dobry den.chtěl bych vědět zda je u nezaměstnanych omezena výše dobrovolného důch. pojištění a zda se tato doba pojištění použije při výpočtu os. vym. základu. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je omezena výše dobrovolného důchodového pojištění?

Informace o dobrovolném důchodovém pojištění naleznete zde. Maximální vyměřovací základ je roven 48násobku průměrné mzdy, tj. v roce 2020 částce 1.672.080 Kč. U dobrovolného důchodového pojištění činí pojistné 28 % vyměřovacího základu. 28 % z částky 1.672.080 Kč je 468.182 Kč. To je částka, kterou byste musel v letošním roce zaplatit na dobrovolném důchodovém pojištění, abyste dosáhl maximálního vyměřovacího základu.

Ano vyměřovací základ odpovídající zaplacené částce pojistného bude zhodnocen při výpočtu osobního vyměřovacího základu.