Jak platit dobrovolné důchodové pojištění?

Otázka:

Dobrý den, chci si začít platit dobrovolné důchodové pojištění. Kolik by činila měsíční platba pojistného pokud bych chtěl simulovat průměrný plat? Pravděpodobně budu platit 5 let. Vyplatí se tedy platit si například 5000 Kč měsíčně po dobu zmíněných 5 let nebo stačí minimální výše? Ovlivní to důchod nějak zásadně? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď:

Jak platit dobrovolné důchodové pojištění?

V roce 2013 činí minimální měsíční výše dobrovolného důchodového pojištění 1.812 Kč, což odpovídá hrubému výdělku 6.471 Kč (v případě, že nejste účastníkem druhého pilíře). Výše dobrovolného důchodového pojištění odpovídá 28 % vyměřovacího základu (hrubá mazda). Pokud byste tedy chtěl simulovat průměrnou mzdu (cca 25.000 Kč), musel byste si měsíčně platit 7000 Kč.

Dobrovolné důchodové pojištění se především využívá v situacích, kdy je třeba zajistit potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na důchod. Vzhledem k tomu, jakým způsobem se v ČR počítá důchod, nedomnívám se, že by bylo výhodné platit více než cca 2.800 Kč měsíčně, tak aby vyměřovací základ činil 10.000 Kč (když už si chcete platit více než minimální výši). Při výpočtu se totiž hodnotí všechny výdělky od roku 1986 (v současnosti tedy téměř za 30 let) a pět let nižších výdělků výpočet důchodu zásadním způsobem neovlivní.