Jak ovlivní dobrovolné důchodové pojištění důchod?

Otázka:

Přeji dobrý den.
Mám opět dotaz ohledně placení dobrovolného pojištění. Jak změní 1 rok placení dobrovolného pojištění výši důchodu? Změní se tím vyměřovací základ? Započítává se momentálně částka 6471 Kč/ měs, z které se počítá platba, jako by to byl příjem? Jinak řečeno, zvýší se doba pojištění, ale sníží se vyměřovací základ?

Odpověď:

Jak ovlivní dobrovolné důchodové pojištění důchod?

Minimální výše dobrovolného důchodového pojištění činí v roce 2013 1.812 Kč měsíčně. Za každý měsíc placení dobrovolného důchodového pojištění se vám jako vyměřovací základ bude hodnotit částka 6471 Kč (jak správně píšete).

Nesmíte si plést pojmy vyměřovací základ a výpočtový základ. Vyměřovací základ je zjednodušeně řečeno hrubý výdělek. Výpočtový základ je hodnota získaná při výpočtu důchodu redukcí z osobního vyměřovacího základu. Vzhledem k tomu, že se osobní vyměřovací základ počítá z výdělků od roku 1986, nelze říci, že by se placením dobrovolného důchodového pojištění, v jednom nebo několika málo letech, snížil výpočtový základ.

Jeden rok placení dobrovolného důchodového pojištění vám (oproti tomu kdybyste nebyl pojištěn) zvýší starobní důchod o přibližně 200 až 250 Kč. Vzhledem tomu, že za jeden rok dobrovolného důchodového pojištění zaplatíte více než 20 tisíc korun, doporučuji dobře zvážit tuto variantu.