Jak se spočítá přepočítací koeficient pro výpočet STOP OVZ?

Následující dotaz navazuje na tuto otázku v naší důchodové poradně.

Otázka:

Dobrý den,

ohledně přepočítacího koeficientu – kde to hledat, v jakém dokumentu.

Děkuji za vyřízení.

Odpověď:

Jak se spočítá přepočítací koeficient pro výpočet STOP OVZ?

Pokud byste očekával, že v nějakém právním dokumentu naleznete přímo uvedený koeficient 1,5102 nebo 1,0762, o kterých jsem vám psal v minulé odpovědi, tak takto jednoduché to není. Tyto koeficienty si musíte spočítat podle § 19 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění a příslušných nařízení vlády, příp. později vyhlášek MPSV. Jedná se o následující předpisy:

nařízení vlády č. 227/1995 Sb.
nařízení vlády č. 255/1996 Sb.
nařízení vlády č. 254/1997 Sb.
nařízení vlády č. 234/1998 Sb.
nařízení vlády č. 228/1999 Sb.
nařízení vlády č. 375/2000 Sb.
nařízení vlády č. 346/2001 Sb.
nařízení vlády č. 439/2002 Sb.
nařízení vlády č. 489/2002 Sb.
nařízení vlády č. 338/2003 Sb.
nařízení vlády č. 521/2004 Sb.
nařízení vlády č. 414/2005 Sb.
nařízení vlády č. 462/2006 Sb.
nařízení vlády č. 257/2007 Sb.
nařízení vlády č. 365/2008 Sb.
nařízení vlády č. 339/2009 Sb.
nařízení vlády č. 283/2010 Sb.
vyhláška MPSV č. 286/2011 Sb.
vyhláška MPSV č. 324/2012 Sb.
vyhláška MPSV č. 296/2013 Sb.
vyhláška MPSV č. 208/2014 Sb.
vyhláška MPSV č. 244/2015 Sb.

V případě koeficientu pro STOP OVZ výpočet z důchodu přiznaného v roce 2005 bude postup následující:

Výše uvedený § 19 mimo jiné říká:
(…) koeficientem stanoveným jako podíl, v jehož čitateli je součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází roku přiznání důchodu, a přepočítacího koeficientu (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu, a ve jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za poslední kalendářní rok rozhodného období, z něhož byl zjištěn osobní vyměřovací základ při přiznání dřívějšího důchodu. (…)

čitatel: 26357 x 1,0246
___________________
jmenovatel: 17 882

Výsledkem tedy je 26357 * 1,0246 / 17882 = 1,5102

Koeficienty k jednotlivým rokům sama spočítá a zobrazuje důchodová kalkulačka.