Je možné podat námitku pouze proti stanovení data vzniku invalidity?

Otázka:

Dobrý den, pane Maříku,

chtěla bych Vás ještě jednou požádat o radu, koncem dubna mi telefonovala referentka z OSSZ, jestli bych se mohla dostavit k posudkovému lékaři 7.5.2015, s čímž jsem souhlasila a zmínila jsem se, zda by bylo možné změnit datum, od kdy žádám přiznání důchodu, s tím, že paní doktorka z revmatologie doporučila zahájit řízení o ID již v 7/2014, což znovu uvedla ve zprávě z 10.4.2015. Já jsem si ale v 7/2014 o inv. důchod nepožádala, protože jsem si myslela, že na něj nemám nárok, protože jsem nepracovala. Až nyní jsem zjistila, že nárok na výplatu ID bych mít mohla, protože jsme splňovala podmínku potřebné doby pojištění a byla jsem posledních 20 let min. 10 let důchod. pojištěna. Paní referentka mi odpověděla, že to není v její kompetenci.

Když jsem přišla 7.5.2015 k posudkovému lékaři, zeptal se mě co mě bolí – odpověděla jsem, že všechno, což je pravda a je to také uvedeno ve zprávách odborných lékařů – vytřeštil na mě oči a řekl, že mi na základě doložených lékařských zpráv a příslušné vyhlášky přiznává ID II. stupně (pokles pracovní schopnosti uvedl 50%) zpětně od 15. 4. 2015 (v posudku uvedeno „datum vzniku invalidity stanoveno dnem vyšetření“ – odpovídá datu, kdy psal můj praktický lékař zprávu pro OSSZ) a KLP stanovil za 3 roky. Hned nato zazvonil telefon a pan doktor musel rychle odejít „zachraňovat životy“, protože jej odvolali z důvodu, že někdo zkolaboval. Takže jsem s ním nestihla projednat možnost přiznání ID od 7/2014, jak jsem chtěla a po pár
minutách jsem odešla.

V posudku je uvedeno, že při posuzování bylo vycházeno ze zdravotnické dokumentace mého praktického lékaře a zpráv odborných lékařů s přihlédnutím k aktuálnímu klinickému nálezu – no nevím, ale pan doktor mě skoro neviděl a ani mě nenechal domluvit na jeho otázku, co mě bolí…

Chtěla jsem se zeptat, zda je možné podat námitku pouze na stanovení data vzniku invalidity od 7/2014, kdy je ve zprávě z revmatologie uvedeno doporučení lékařky zahájit řízení o ID (nemocná jsem již od 9/2012). Mám tak trochu obavy, aby se nakonec nestalo, že mi seberou důchod úplně a nebudu mít nic. Nevím, zda je možné, že přehodnotí celé rozhodnutí a inv. důchod mi seberou, příp. sníží na I. stupeň, pokud se nebudu odvolávat i proti přiznanému stupni invalidity (což sice také zvažuji, ale pravděpodobně bych podala námitku „jen“ proti datu vzniku invalidity). Pokud jsem pochopila správně informace uvedené na internetu, bylo by možné přiznat o 10 % vyšší pokles pracovní neschopnosti z důvodu více diagnóz a případně pak možnost přiznání ID III. stupně, jak se domníval i můj praktický lékař. Nicméně rozhodnutí je samozřejmě na posudkovém lékaři.

Moc prosím o radu, jak postupovat, za což předem moc děkuji. Rozhodnutí o přiznání ID jsem obdržela 3. 7. 2015. Do kdy je nutné námitku zaslat? Pokud správně počítám, tak datum odeslání námitky by mělo být nejpozději 3.8.2015.

Moc děkuji za ochotu a přeji hezký den.

(redakčně zkráceno – odstraněny podrobnosti o zdravotním stavu)

Odpověď:

Je možné podat námitku pouze proti stanovení data vzniku invalidity?

Obecné informace o námitce proti rozhodnutí ČSSZ máme popsány v tomto článku. V námitce sice můžete nesouhlasit pouze se stanoveným datem vzniku invalidity, ale v rámci námitky se přezkoumává celé rozhodnuti, tedy i kompletně zdravotní stav. V rámci námitkového řízení tedy skutečně může dojít k změně stupně invalidity směrem dolů, v krajním případě i k odebrání již přiznaného invalidního důchodu. Nejsem posudkový lékař a tak skutečně nedokáži posoudit, zda máte naději na stanovení dřívějšího data vzniku invalidity nebo zda hrozí snížení stupně invalidity (to se ale stává velmi zřídka) – ke zdravotním otázkám se vyjádřit nedokáži. Sama musíte zvážit možnost podání námitky.

Myslím, že počítáte správně – 30 dní od převzetí uběhne v neděli 2. 8. 2015 – poslední den pro podání námitky je tedy skutečně pondělí 3. 8. 2015. Námitku doporučuji předat osobně na vaší OSSZ.

Další možností by bylo nepodávat námitku a po uplynutí lhůty pro její podání zaslat na OSSZ požadavek na nové prošetření vašeho zdravotního stavu s tím, že požadujete jiné datum vzniku invalidity, protože… (a vypsat důvody). Na základě tohoto podání může posudkový lékař svůj původní závěr změnit a ČSSZ by vydala nové rozhodnutí. Naprosto upřímně však říkám, že nevím, jak se k tomuto na OSSZ postaví (i když tento postup skutečně možný je). Námitka je ve smyslu nového posouzení větší jistota.