Je možné mít pokles pracovní schopnosti 60 %, když v tabulkách je 70 %?

Otázka:

Dobrý den, mám dotaz k invalidnímu důchodu. Dne 21.11. mi byl uznán důchod III. st. –plný na jeden rok . Jsem čekatel na operaci, ale pojišťovna mi operaci nechce proplatit, tak nevím ,jak se to bude vyvíjet dále. Dne 12.12. jsem poslala námitku na stanovení ID a žádala jsem si zpětně o jeho přiznání (nemoc mám už od roku 1998 po porodu syna) . Dne 24.1. mi posudková lékařka přiznala důchod částečný (od roku 2011) se snížením pracovní schopnosti 60% a dále mi pozměnila současný plný invalidní důchod také na částečný. Odůvodnila to tím, že jsem doposud pracovala na plný úvazek ve své kvalifikaci. Je to možné? V tabulkách pro stanovení ID jsem si našla , že moje nemoc – inkontinence stolice III. stupeň je zařazena do poklesu pracovní neschopnosti 70%. Můžu se tím řídit? Jak mám dále pokračovat? děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je možné mít pokles pracovní schopnosti 60 %, když v tabulkách je 70 %?

Dnes již neexistují plné a částečné invalidní důchody, ale je invalidní důchod pro invaliditu I., II. nebo III. stupně.

Postup ČSSZ je možný a několikrát jsem na toto riziko při podání námitky v důchodové poradně upozorňoval. Nyní ČSSZ z moci úřední znovu zahájí prvoinstanční řízení, v rámci kterého vydá nové rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu II. stupně a zruší původní rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí můžete znovu podat námitku, ale počítejte s tím, že v této situaci prakticky nemáte vzhledem k okolnostem šanci na úspěch.

Při posuzování invalidity se nehodnotí diagnóza samotná, ale rozsah funkčního postižení při daném onemocnění, tj. posudkový lékař neposuzuje nemoc samu o sobě, ale to, zda a jak omezuje schopnost pracovat. Posudkový lékař má možnost „tabulkový“ pokles pracovní schopnosti až o 10 procentních bodů snížit – § 4 vyhlášky č. 359/2009 Sb. Blíže posuzovat zdravotní stav nemohu.