Při námitce mi snížili invalidní důchod

Otázka:

Dobrý den, dne 8.6. 2017 mi byl přiznán důchod III. st. se sníženou pracovní schopností 70%. Dne 24.1. 2018 jsen zaslala námitku k termínu přiznání důchodu (nemocná jsem od svých 20-ti let), prokázáno lékařskou zprávou. Dne 24.1. 2018 mi posudkovou lékařkou byl přiznán ID částečný 60% zpětně od roku 2011, ale současně mi byl nový Plný ID odebrán a snížen také na částečný. Je to možné ze strany OSSZ? děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Při námitce mi snížili invalidní důchod

Ano, toto se stát může. Na tuto skutečnost upozorňuji např. zde.

Otázka doplněna:

Prosím mám ještě jeden dotaz na Vás.

Vzhledem k tomu, že mi od 8.6. 2017 vypláceli plný invalidní důchod a dne 24.1.2018 mi tento důchod změnili na částečný včetně zpětného vyplacení od roku 2011. Budu muset vracet doposud přijatý důchod, nebo jak se mi důchod změní a od kterého datumu?  Důchod zpětně mi proplatí od roku 2011  nebo budou dodržovat délku max. vyplacení důchod tj. 5 let? Co znamená 60% – májí tyto procenta vliv i na částku vyplaceného důchodu.?

Děkuji

Odpověď doplněna:

Již od roku 2010 neexistují plné a částečné invalidní důchody, ale je jeden invalidní důchod, který se vyplácí ve třech stupních. Invalidnímu důchodu pro invaliditu druhého stupně odpovídá pokles pracovní schopnosti o 50 až 69 %. Pro výši důchodu není rozhodující, zda pokles pracovní schopnosti činí 50 % nebo 60 %, stále jde o invaliditu druhého stupně.

Důchod vám bude doplacen pět let zpětně. Tato lhůta se bude počítat ode dne uplatnění vaší žádosti o důchod. Přeplatek na důchodu tímto nevznikne – § 56 zákona č. 155/1995 Sb.

Důchod se vám kompletně přepočítá (samozřejmě poklesne), neboť v roce 2011 platil jiný výpočet než v roce 2017 a jde o jiný (nižší) stupeň invalidity.