Je možné, aby slovenský důchod vyplácelo Česko?

Otázka:

Dobrý deň, už 12 r. žijeme s manželom a 2 deťmi na území ČR, máme tu všetci trvalý pobyt. Pred 10 r. sme si museli k sebe vziať i manželovu maminku, ktorá už nemohla samostatne fungovať. Je už hodne stará, a jej zdravotný stav sa za tú dobu veĺmi zhoršil. Kompletne sa o ňu sústavne staráme a bez našej pomoci už neurobí ani krok. Na návrh lekárky sme skúsili požiadať o príspevok na péči, ale bol nám zamietnutý, s tým, že babička má ako hlavnú poisťovňu VZP na Slovensku. A česká VZP je vraj iba výpomocná, i keď na SLovensku sme ju hneď po príchode odhlásili. Dochodok vo výške okolo 303 Eur poberá zo SLovenska. Je nejaká šanca získať tento príspevok v ČR? Pretože na Slovenksu to možné nie je, nakoľko má trvalý pobyt na území ČR. Je možné napríklad požiadať, aby jej bol vyplácaný dochodok v ČR? Deti medzitým začali študovať a finančne je to pre nás už veľmi náročné… Vďaka za odpoveď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je možné, aby slovenský důchod vyplácelo Česko?

Základní principy, které se využívají u důchodu s tzv. mezinárodním prvkem, naleznete zde. Přebírání výplaty důchodu jedním státem od druhého není možné.

Podmínkami přiznání příspěvku na péči se v důchodové poradně nezabývám. Informovat vás musí úřad práce