Bylo by pro mě výhodnější pobírat důchod v Česku nebo na Slovensku?

Otázka:

Jsem ze Slovenska,ale trvalý pobyt od roku 2004 mám v České republice. Narodil jsem se 19.11.1960 a chtěl bych požádat o předčasný důchod. Odpracováno na Slovensku 25 let a v Čechách 17let. Byl by pro mne výhodnější pobírat důchod v Česku,nebo na Slovensku a co proto musím udělat. Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Bylo by pro mě výhodnější pobírat důchod v Česku nebo na Slovensku?

Vy si ale nemůžete vybírat, zda budete důchod pobírat z Česka nebo ze Slovenska. Jak se v tomto případě postupuje, vysvětluji v článku o zaměstnání v zahraničí. Dobu před rozdělením Československa bude hodnotit a vyplácet za ni důchod ten stát, na jehož území měl k 31. 12. 1992 sídlo váš zaměstnavatel (předpokládám tedy Slovensko). Dobu po roce 1992 bude hodnotit ten stát, na jehož území jste pracoval (byl pojištěn). Jaké máte občanství, nemá v této oblasti žádný vliv, pobírat budete jak český tak slovenský důchod.